Zlonamjerno oglašavanje

Kako prepoznati prijetnje?

Zlonamjernim oglašavanjem pokušava se instalirati zlonamjerni softver na žrtvino računalo, preusmjeriti ga na zlonamjernu stranicu ili mu ukrasti novac.

Zlonamjerne poruke e-pošte

Cilj zlonamjernih poruka je na prevaru žrtvi uzeti novce, ukrasti joj podatke ili instalirati zlonamjerni softver na njeno računalo.

Zlonamjerni oglasi predstavljaju iznimnu prijetnju jer se mogu pojaviti na legitimnim stranicama kojima vjerujemo - omiljenom portalu s novostima, omiljenom servisu za gledanje besplatnih filmova, društvenim mrežama itd.

Iako se zlonamjerno oglašavanje uobičajeno povezuje s oglasima alarmantnog sadržaja koji nas pokušavaju prevariti da ih kliknemo (nakon čega smo preusmjereni na zlonamjernu stranicu ili se na naše računalo instalira zlonamjerni softver), danas je sve češća pojava takozvanih drive-by preuzimanja zlonamjernog softvera koje će se dogoditi ako se učitao zlonamjerni kod iz zlonamjernog oglasa, a naš web preglednik nije ažuriran.

Primjeri napada